Cmentarz Miejski w Białymstoku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 Plan postępowań o udzielenie zamówień_2018

 Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień 2018

 Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016r.)

 


 

STATUS POSTĘPOWANIA  -  ROZTRZYGNIĘTE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pod nazwą:

Remont alejki na terenie Cmentarza Miejskiego w Białymstoku

/data publikacji 24 lipca 2019 r./

 Ogłoszenie o zamowieniu

 Zał nr 1 formularz ofertowy

 Zał nr 2 wykaz robót

 Zał nr 3 projekt umowy

 Zał nr 4 projekt wykonawczy

 Zał nr 5 przedmiar robót

 Zał nr 6 STWIORB

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


STATUS POSTĘPOWANIA  -  ROZSTRZYGNIĘTE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

pod nazwą:

Dostawa posiłków profilaktycznych

/data publikacji 18 kwietnia 2019 r./

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Załącznik nr 1 - formularz oferty

 Załacznik nr 2 - wzór umowy

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


STATUS POSTĘPOWANIA  - ROZSTRZYGNIĘTE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

pod nazwą:

Usługa pełnienia dozoru i ochrony mienia,

obiektów i terenu Cmentarza w Karakulach gm. Supraśl

/data publikacji 29 stycznia 2019 r./

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 Załaczniki nr 1-5 do ogłoszenia

 Załącznik nr 6 do ogłoszenia - projekt umowy

 Załacznik nr 1 do projektu umowy

 Informacja z sesji otwarcia ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o udzieleniu zamówienia