Cmentarz Miejski w Białymstoku

Załącznik do Uchwały Nr LI/788/18

Rady Miasta Białystok

  z dnia 18 czerwca 2018 r.

Cennika opłat

za usługi świadczone przez

Cmentarz Miejski w Białymstoku.

(obowiązujący od dnia 14 lipca 2018 roku)

L.p.

   
   
   

Wyszczególnienie

Cena brutto

PLN*

     

 

GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE

 

1.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny o wymiarach 0,60 x 1,20 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

130,-

2.

Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny dziecinny o wymiarach 0,60 x 1,20 m,  przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

190,-

3.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy nagrobka i grobu murowanego,

250,-

4.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

420,-

5.

Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

620,-

 

GROBY ZIEMNE RODZINNE

 

6.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20 x 2,30 m,

przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

1240,-

7.

Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

1650,-

8**

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

1600,-

9**

Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

2140,-

10.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób ziemny  o wymiarach nietypowych [za zajęcie powierzchni 1 m2 gruntu] na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

165,-

11.

Opłata za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny  o wymiarach nietypowych [za zajęcie powierzchni 1 m2 gruntu] na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

220,-

 

GROBY URNOWE, NISZE W KOLUMBARIUM I GROBY MUROWANE

 

12.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób urnowy o wymiarach  0,80 x 1,20 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat,

260,-

13.

Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na okres 20 lat,

3100,-

14.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany o wymiarach 1,30 x 2,50 m,

odstępy boczne po 0,50 m, na okres 99 lat,

3100,-

15.

Opłata za udostępnienie miejsca pod grób murowany o wymiarach 2,40 x 2,50 m,

odstępy boczne po 0,50 m, na okres 99 lat,

5150,-

 

POKŁADNE

(nie dotyczy grobów murowanych)

 

16.

Opłata uzupełniająca, wnoszona przy każdym dochowaniu do istniejącego grobu, przedłużająca jego ważność o kolejne 20 lat ( iloczyn różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce pod ten grób i stawki opłaty za każdy rok).

Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi:

-

01. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny o wymiarach 0,60 x 1,20 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

6,50

02. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny dziecinny przy alei o wymiarach 0,60 x 1,20 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

9,50

03. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy nagrobka i grobu murowanego,

12,50,-

04. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

21,-

05. za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,30 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

31,-

06. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

62,-

07. za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20 x 2,30 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

82,50

08.** za udostępnienie miejsca pod grób ziemny rodzinny o wymiarach nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

80,-

09.** za udostępnienie miejsca przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach nietypowych powyżej 2,20 x 2,30 m przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego,

107,-

10. za udostępnienie miejsca pod grób ziemny urnowy o wymiarach 0,80 x 1,20 m, przejścia boczne niepodlegające zagospodarowaniu po 0,50 m, na okres 20 lat,

13,-

 

11. za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium na okres 20 lat,

155,-

 

OPŁATY CMENTARNE

 

17.

Opłata administracyjna za pochówek trumny lub urny do grobu ziemnego lub murowanego,

150,-

18.

Opłata administracyjna za pochówek urny w kolumbarium,

50,-

19.

Opłata za wykopanie i zasypanie grobu urnowego

80,-

20.

Opłata za wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dziecinnego,

130,-

21.

Opłata za wykopanie grobu ziemnego,

410,-

22.

Opłata za zasypanie grobu ziemnego,

130,-

23.

Opłata za wykopanie i zasypanie grobu ziemnego,

540,-

24.

Opłata za wykopanie grobu ziemnego głębinowego,

490,-

25.

Opłata za zasypanie grobu ziemnego głębinowego,

170,-

26.

Opłata za wykopanie i zasypanie grobu ziemnego głębinowego,

660,-

27.

Opłata za zdjęcie płyty przykrywającej nagrobek na grobie urnowym,

80,-

28.

Opłata za założenie płyty przykrywającej nagrobek na grobie urnowym,

80,-

29.

Opłata za zdjęcie i założenie płyty przykrywającej nagrobek na grobie urnowym,

160,-

30.

Opłata za zdjęcie płyty granitowej w kolumbarium,

27,50

31.

Opłata za założenie płyty granitowej w kolumbarium,

27,50

32.

Opłata za zdjęcie i założenie płyty granitowej w kolumbarium,

55,-

33.

Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku lub ekshumacji, I poziom

220,-

34.

Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku lub ekshumacji, II poziom

310,-

35.

Opłata za przygotowanie grobu murowanego bez nagrobka do pochówku lub ekshumacji, III poziom

400,-

36.

Opłata za zdjęcie płyty lastrykowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym,

40,-

37.

Opłata za założenie płyty lastrykowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym,

40,-

38.

Opłata za zdjęcie i założenie płyty lastrykowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym,

80,-

39.

Opłata za zdjęcie płyty granitowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym

205,-

40.

Opłata za założenie płyty granitowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym

205,-

41.

Opłata za zdjęcie i założenie płyty granitowej przykrywającej nagrobek na grobie ziemnym lub murowanym

410,-

42.

Opłata za obsługę pogrzebu,

130,-

43.

Opłata za obsługę pogrzebu dziecka do lat 6,

35,-

44.

Opłata za obsługę pogrzebu urnowego,

40,-

45.

Opłata za wynajęcie robotnika do prac nie ujętych w cenniku (za 1 godz.),

35,-

46.

Ekshumacja (bez kopania dołu) urny z prochami,

40,-

47.

Ekshumacja (bez kopania dołu) zwłok dziecka do 6 lat,

410,-

48.

Ekshumacja (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej powyżej 20 lat od zgonu,

657,-

49.

Ekshumacja (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej od 10 do 20 lat od zgonu,

824,-

50.

Ekshumacja (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej od 5 lat do 10 lat od zgonu,

900,-

51.

Ekshumacja (bez kopania dołu) zwłok osoby dorosłej do 5 lat od zgonu,

1030,-

52.

Opłata za korzystanie z kaplicy (do 1 godz.),

150,-

53.

Opłata za korzystanie z sali przedpogrzebowej (za  każdą rozpoczętą godzinę),

30,-

54***

Opłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza:

 

01. samochód osobowy bez przyczepy,

10,-

02. samochód osobowy z przyczepą, samochód osobowo-ciężarowy, samochód ciężarowy, koparka,  dźwig, ciągnik i inne pojazdy mechaniczne,           

25,-

 

   *)      Cena brutto zawiera kwotę podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami;

  **)      Dotyczy grobów tzw. trzyosobowych powstałych przed 2000 r;

***)      Opłaty nie dotyczą pojazdów;

                - dowożących zwłoki do domu pogrzebowego,

                -  inwalidzkich oznakowanych,

                - przewożących inwalidów I grupy oraz osoby z widocznym ograniczeniem ruchowym,

                - uprzywilejowanych,

                - przedsiębiorstw realizujących roboty na podstawie umów zawartych z Cmentarzem Miejskim w Białymstoku,

                - Urzędu Miasta Białegostoku oraz pojazdów zakładowych